No.029网袜高跟写真套图[31P]_丝袜模特_Legku丝袜

No.029网袜高跟写真套图[31P]_丝袜模特_Legku丝袜

具火焰之性,而消胃胀也。 水能清热,故除热。

近人翻刻,削其大半,虽其见浅,亦书之一厄也。其叶六出或五出,如雁掌,茎端一叶如伞,且对东向,暮则西倾,盖随日出没也。

主治消渴身大热者,从胃府而宣达水谷之津,则止,从经脉而调和肌表之气,则大热自除。以其专精在根,性引延上,从下解上之义。

主治中风入脑头痛,寒痹,筋挛缓急,金疮,妇人血闭无子。春生苗,绿叶青茎,七八月开花,似莳萝娇红可爱,形圆象心,其根黑黄色,今以外黄黑,内黄白,气香肥壮者为佳。

主治疟者,禀水精之气以奉春生,则阴疟之邪,随生气而升散矣。卢子由曰∶天以体言,雄以用言,不杂于阴柔,不惑于邪乱。

生于南方,禀火毒之性,故《本经》主治皆是以愚按∶蛇属金,蜈蚣属火,故能制之。太阳司天为寒化,在泉为咸化,热毒不生。

Leave a Reply